Wetgeving

e-mail marketing is onderworpen aan een vrij strikte wetgeving. 

Laten we eerst even de relevante terminologie uitleggen:

 

Enkele begrippen

Opt-in

 • Single Opt-in
  Iemand heeft expliciete toestemming gegeven e-mails te sturen (door een vinkje te zetten, een e-mail adres in te vullen)
 • Double Opt-in
  Men heeft 2x bevestigd de e-mails te willen ontvangen. Bij double opt-in is er een e-mail met link waarop de inschrijver een 2e maal bevestigt de mails te willen ontvangen.
 

 

Opt-out

 

Opt-out is de manier om het grootste bereik voor een e-mail campagne te bereiken. De gebruiker geeft niet expliciet aan de e-mail te willen ontvangen. Hij moet zelf expliciet aangeven de e-mail niet te willen ontvangen.
 
 • Immediate Opt-out
  De gebruiker laat bij registratie zijn e-mail adres achter, met daarbij de aangevinkte vraag e-mail nieuwsbrieven e.d. te ontvangen.
 • Delayed Opt-Out
  De gebruiker ontvangt eerst een e-mail op het opgegeven adres met de mogelijkheid aan te geven dat verdere e-mail ongewenst is.
 
Opmerking: Het verschil tussen Opt-in (deelname afgevinkt) en Opt-out (deelname aangevinkt) is typisch 30%
 

 

Wetgeving

 

 
Amerika:
 • Opt-out
 • Can Span Act
 
Europa:
 • Natuurlijke personen: Opt-in
 • Europese regelgeving, richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002.
 • Domein E-mail, SMS, MSS,…
 • Geldig elektronisch  reactie-adres
 • Spamouflage verboden (camouflage afzender)
 • Niet iedere lidstaat heeft op dezelfde wijze geïmplementeerd.
 
Nederland: Strenge implementatie
 • Opt-in ook voor niet natuurlijke personen (“spamverbod voor bedrijven”)
 • Contactgegevens bestaande klanten mogen gebruikt (maar opt-out aanbieden)
 
België: Volgt Europese wetgeving
 • Wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij - 11 MAART 2003
 

 

Europa voor opt-in, Amerika bevestigt opt-out

 

De Europese Commissie heeft de oorlog verklaard aan spammers, m.n. individuen of bedrijven die soms massaal ongevraagde reclame sturen d.m.v. elektronische post. Een opt-in regime, waarbij reclame e-mails slechts met voorafgaande toestemming verstuurd mogen worden, is van kracht. De Verenigde Staten hebben echter in een nieuwe federale wet de keuze voor opt-out bevestigd.

 

Artikel 13 van de Europese Richtlijn omtrent de bescherming van de privacy in elektronische communicatie (2002/58/EG) stelt dat het gebruik van e-post voor reclame verboden is, behalve indien men vooraf de toestemming heeft van het individu. Europa heeft wel voorzien in een belangrijke uitzondering. Onder bepaalde voorwaarden kan men e-mailen naar klanten. De EU biedt ook aan de lidstaten de mogelijkheid om bedrijven te beschermen tegen ongevraagde reclame per e-mail.

 

 

Deze Europese regel, ook "opt-in" genaamd, is niet enkel van toepassing op reclame e-mails, maar ook op b.v. SMS en MMS... Bovendien moet dergelijke e-post een geldig elektronisch adres hebben om te kunnen reageren en mag men geen 'spamouflage' toepassen, b.v. het camoufleren van de eigenlijke afzender van de mail.

 

Ten laatste op 31 oktober 2003 moesten de lidstaten van de EU dit spamverbod in nationale wetgeving omgezet hebben. België heeft dit voor ongevraagde reclame via e-post reeds gedaan in de wet elektronische handel (wet van 11 maart 2003, van kracht sinds 28 maart).

 

Deze Europese en nationale regels zijn een eerste stap in de strijd tegen spam. Samen met het verder ontwikkelen van specifieke technologieën. Aangezien spam een mondiaal fenomeen is, zal internationale samenwerking noodzakelijk zijn om de strijd tegen spam effectief te maken om spammers bij de kraag te kunnen vatten.

 

Verenigde Staten: Een nieuwe wet, de Can Spam Act, neemt echter een tegenovergesteld uitgangspunt dan het EU regime. De VS wet bevestigt opt-out en legt e-mailings een aantal regels op