The challenges

Was uw bedrijf of organisatie al eens het slachtoffer van een computervirus?

 
  • Ja, één keer 23%
  • Ja, al meerdere keren 32%
  • Neen, nog nooit 45%
 
Smart Business, ZDNet.be, InfoSecurity, N = 185
 

Aanval vormen:

 
 
  • Defacing = Het ongewild van buitenaf aanpassen van webpagina's door hackers. Veel voorkomende doelen zijn websites van overheden, particulieren en bedrijven. Bij een defacing wordt de originele (home)page vervangen door een andere, doordat een hacker inbreekt op de webserver en het beheer overneemt. Meestal worden politieke (of andere) boodschappen verkondigd. Men spreekt soms van "Internet Graffiti"
  • DDOS = Distributed Denial Of Service. Hackers bestoken vanuit veel verschillende plaatsen (daar staat de "Distributed" voor) de web servers van een bedrijf, bijvoorbeeld een bank of een overheidsinstelling met verschrikkelijk veel en snelle aanvragen. Daardoor geraken die servers overbelast en kunnen de gewone klanten niet meer homebanken, valt de website uit, enz... 
  • Hacking = Je probeert een beveiligingsfout te vinden op een publieke server en probeert zo die server over te nemen, aan gegevens (klantenlijsten bijvb) te geraken of binnen in het netwerk te geraken.
  • Phishing = Je probeert met valse voorwendsels (hengelen...) gebruikers van een systeem te overtuigen hun userID, paswoord, kredietkaartgegevens, pincode te geven. Vaak gebruikt men hiervoor zeer waarheidsgetrouw nagemaakte webpagina's van de bank of het bedrijf voor waar men ter goeder trouw mensen laat deze gegevens invullen. Hierdoor krijgt de fraudeur de beschikking over deze gegevens met alle gevolgen van dien. De slachtoffers worden vaak met een e-mail naar deze valse website gelokt. De mail bevat een link naar de (valse) website met het verzoek om zogenaamd "de inloggegevens te controleren". Men gebruikt URLs die "lijken" op de echte, maar niet precies zo gespeld zijn. Bijvoorbeeld je echte bank heet "www.mijnbank.be" terwijl men in de mail een variante die geen achterdocht wekt gebruikt zoals "www.mijnbank.online.be" die naar de hacking website gaat..
  • Spam = Het Engelse woord verwijst naar onsmakelijk ingeblikt varkensvlees - een typisch Brits culinair hoogstandje. Een befaamde Monthy Pyton sketch versterkte het negatieve beeld over SPAM en ligt aan de basis van het gebruik van het woord voor iets dat negatief en teveel aanwezig is. In een ICT context gaat het over ongewenste mail (of ongewenste social media berichten). De mailserver van een bedrijf krijgt typisch 70% spam voor de kiezen. De antispam filter op de mailserver zal het grootste deel hiervan verwijderen zodat de eindgebruiker weinig spam te zien krijgt. Door in je mail client mails als spam te merken zal de spamfilter "bijleren"
  • Botnet = een collectie van aan elkaar gekoppelde computers die software gebruiken die meestal is geïnstalleerd door een computerworm, Trojaans paard of achterdeurtje. De geïnfecteerde computers heten ook wel zombies, het botnet heet ook wel zombienetwerk. Vaak versturen ze spam mail, maken deel uit van een DDOS e.d.